Obowiązek informacyjny do Konkursu „WAKACJE Z MAZDĄ I NAWIGACJĄ ORANGE"

Dane osobowe

Administratorami Twoich danych osobowych są Orange Polska S.A. oraz Telematics Technologies Sp. z o.o.

Twoje dane będą wykorzystywane przez Telematics Technologies sp. z o.o. w celach związanych ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, powiadomieniem o otrzymaniu Nagrody w Konkursie oraz odbiorem nagród, w celu ewentualnego rozpatrzenia reklamacji, w celach dowodowych oraz w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych.

Twoje dane będą wykorzystywane przez Orange Polska S.A. w celach marketingowych w związku z działaniami promocyjnymi Konkursu „WAKACJE Z MAZDĄ I NAWIGACJĄ ORANGE"”.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym naszym podwykonawcom w zakresie wsparcia informatycznego.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Konkursu.

Nasze dane kontaktowe to:

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska:

inspektorochronydanych@orange.com

Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Telematics Technologies: iod@telematicstechnologies.pl